Markop Oy

Päätoimialamme ovat koneellinen puunkorjuu myös saaristossa ja taajamissa, lauttakuljetukset ja kaivurityöt saaristossa, metsäiset kaivurityöt, muokkaukset, metsätiet, ojitukset ym.

Yhteistyökumppaneiden kautta myös taimikoiden raivaukset ja istutukset.

Historia

Yrityksen perusti vuonna 1974 Martti Koponen (oikealla kuvassa työn touhussa), joka aloitti toiminnan hankkimalla ensimmäisen metsäkoneensa ja ryhtyi ajamaan pölliä metsurityömailta. Toiminimellä yhden miehen voimin toimineen yrityksen työmäärien lisääntyessä tuli työntekijöiden palkkaaminen ja kone kaluston lisääminen.

Martin veljellä oli oma metsäkoneyritys, joten he päättivät lyöttäytyä yhteen jolloin yritys muuttui kommandiittiyhtiöksi ja työntekijöitä palkattiin, mutta muutaman vuoden toiminnan jälkeen yhtiö päätettiin kuitenkin purkaa. Martti jatkoi toimintaansa toiminimellä.

Yritys kehittyi pikkuhiljaa yhden miehen yrityksestä, yrittäjän ja kahden työntekijän yritykseksi.

Vuonna 1996 yritys muuttui osakeyhtiöksi, jolloin Jari Kolari tuli osakkaaksi yhtiöön. Samoihin aikoihin alkoi keskittyminen erikoiskohteiden metsänkäsittelyyn (saaristo/taajamametsät).

Vuoden 2007 alussa tehtiin sukupolven vaihdos osakekaupalla. Tällöin Jari Kolari hankki yhtiön osake enemmistön ja työntekijänä toimiva Pekka Tilles tuli osakkaaksi pienemmällä osuudella. Entinen omistaja jäi ansaituille eläkepäiville.

Vuonna 2019 yrittäjä Jari Kolarin poika Jesse Kolari nimettiin toimitusjohtajaksi. Jesse on Markopissa tehnyt jo kymmenen vuoden uran hakkuukoneenkuljettajana ja siitä pikkuhiljaa siirtynyt korjuunohjaukseen ym. Metsäkonehommat Jesse on aloittanut jo pienestä pitäen kesätöiden merkeissä.

Yrityksen henkilöstön määrä on nykyisin 15 henkilöä.